IMG_1778

Opdragen in de kerk

Voor veel mensen in het Katholieke zuid-limburg is het de normaalste zaak van de wereld om je kindje vlak na de geboorte te laten dopen. Vooral uit een traditioneel oogpunt en vooral niet vanuit geloof. Dit terwijl het dopen toch wel een duidelijke betekenis heeft en je volgens het katholicisme na het dopen pas een Christen bent… Ik zeg Protest! Of te wel ik ben een Protestant… In de bijbel staat o.a. het volgende m.b.t. dopen :  “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.” (Marcus 16:16). Dus: Eerst geloven en dan kun je je pas laten dopen. En geloven betekent een keus maken voor […]